Камелия Спасова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

 

Между

 

Камелия Спасова

 

 

Добре прекарахме, Морихий,
не се разстройвай – в крайна сметка
твоята липса стана повод
да си призная, че съм в тебе влюбен,
тя да си признае, че е в тебе влюбена,
така че
имаше толкова да си говорим
за общото помежду ни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 11. март 2013 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]