Камелия Спасова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

 

По списъка

 

Камелия Спасова

 

 

В някои списъци
е поместен между Хусерл и
Иван х. Христов, който не онзи Иван
за когото се сещат понякога пощаджиите в Бдин
а просто някой хаджия, може би спомоществовател
на вестници от средата на деветнадесети век
на този Иван не може да му бъде засвидетелствано
кога е роден
или още по-малко умрял, нито според архивите на БАН,
нито според гигантските паяжини, които светят
нощем, когато черпят от моята кръв и сутрин вените
ми пътни алеи сочат едно бързо пристигане
но загасне ли токът неочаквано и тръгнат ли световните кризи
сриват се паяжините, сриват се данните, свиват се пръстите
и тогава наново избираме
кой жертвата кой паякът
а Христос според списъка е роден няколко години
преди Христа и има година на своята смърт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 11. март 2013 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]