Камелия Спасова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

 

Приписка

 

Камелия Спасова

 

 

Какво ми даде Омир величавият
в своите гневливи хекзаметри,
бяхме прости хора без образование,
не плащахме на реторите и софистите
и мъкнехме сами дела си по съдилища,
буквално псувахме, без фигури,
в замяна никъде не фигурираме,

 

следи от тая моя личност
няма открити,
няма открити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 11. март 2013 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]