Камелия Спасова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

издания

 

Камелия Спасова

 

 

някои книги се обелват
свличат се обложките
стигнат ли до моите ръце
и вече няма помен
от заглавия и автори
от красивите им облекла
и какво ли е това ми четене
вписване изот повърхността
с молив да изстържа празното
тя е моя аз съм нейна
и залепнала от тая дейност
кой дълбае кой почуква
няма вътре де да влезнеш
страници се дъвчат бавно
а мастилото продрасква по езика
как поглъщам кой поемаш
искаш да сме само твои
буквите да се загнездят
вътре в теб да мътят тишина
за да станe кой да стане
гърлото на гъвка на бобина
взрив снаряд
да гръм да гръм
но не...

 

всички копия изправени и безучастни
по стелажи по сейфове
по собствени хранилища
моят опит за разправа срещат хладно

 

твърде хладно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 11. март 2013 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]