Камелия Спасова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

загуба

 

Камелия Спасова

 

 

баба още страда
две години час по час
вместо звънци
биели сирените
мине не мине
и се присеща

 

колко непрочетена останала
руската и европейска класика
зидали прозорците
на тъмно се криели
бягали с плитки под баретите
към подготвените скривалища

 

понякога изневиделица й изплуват
смътни латински изрази
dum spiro spero
или luna plena est
от годините преди
бомбардировките

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 11. март 2013 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]